Ohjelmahaku 2021

Ohjelmahaun ohjeet vuodelle 2021

Ikäväksemme joudumme kertomaan että leikatusta rahoituksesta johtuen emme valitettavasti pysty tänä vuonna tukemaan tapahtumia rahallisesti (avustukset, ohjelmalehtiset, julisteet). Rekvisiittaa voimme edelleen lainata ja lisätä lähettämänne ohjelmatiedot nettisivuillemme ja Facebookkiin. Tänä vuonna tapahtumajärjestäjät joutuvat kuitenkin itse laatimaan ja painattamaan mainokset. Graafista materiaaliamme löytyy nettisivuiltamme: http://kaupunginosaviikot.net/ladattavaa/

Olemme kuitenkin iloisia että koronatilanne näyttää menevän parempaan suuntaan ja että syksylle on suunnitteilla kivoja kaupunginosatapahtumia! 

 

Voit hakea mukaan Kaupunginosaviikoille täyttämällä alhaalta löytyvän lomakkeen. Vuoden 2021 erityisenä teemana on JUHLAVUOSI. Kaupunginosaviikot on toiminut jo 10 vuotta! Edellisvuosien tapaan jatkuvina teemoina ovat myös edelleen kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys. Kaikenlaisia ohjelmasisältöjä voi ehdottaa!

Toiminta kaupunginosissa voidaan toteuttaa Kaupunginosaviikkona tai Kaupunginosapäivänä. On myös mahdollista yhdistää kahden maantieteellisesti sopivasti sijaitsevan kaupunginosan viikot yhteen. Lisäksi on mahdollista toteuttaa 3-4 päivän Kaupunginosapäivät.

Vuoden 2021 ohjelmahaku on auki ja päättyy 31.10.2021. 

HUOM!  Suosittelemme jättämään ohjelmahakemuksen mahdollisimman pian keväällä, jos on tarkoitus hakea myös avustusta!

Hakuinfo lyhyesti:

 • Haku suunnattu pääasiassa kolmannelle sektorille.
 • Kaupunginosasta hyvä löytyä yksi taho, joka koordinoi ohjelmistoa.
 • Pientä harkinnanvaraista tukea voi hakea tapahtumakustannuksiin, ei yhdistyksen yleisiin toimintakustannuksiin.
 • Tapahtumat toteutetaan vuoden 2021 aikana.
 • Tapahtuma voi olla Kaupunginosaviikko, 3-4 päivän Kaupunginosapäivät tai yksittäinen Kaupunginosapäivä.
 • Ohjelman tulee liityä jollain tavalla Kaupunginosaviikkojen tämän vuoden teemoihin: JUHLAVUOSI, kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys.
 • Ohjelman on hyvä olla kaikille avointa, saavutettavaa ja esteetöntä.
 • Kaupunginosaviikkojen ohjelmaan valittu taho suunnittelee, toteuttaa ja organisoi ohjelmakokonaisuutensa itse. Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry koordinoi ohjelmiston ja huolehtii viikkojen yleistiedotuksesta ja markkinoinnista.
 • Hakuaika on 31.10.2021 asti.
 • Hakemus tulee jättää vähintään 1,5 kk ennen tapahtuman ajankohtaa.

Kuinka lähteä liikkeelle?

Tutustu viime vuosien toimintaan ja toteutettuihin tapahtumaviikkoihin nettisivuillamme www.kaupunginosaviikot.net tai

Facebookissa  www.facebook.com/Kaupunginosaviikot

Kannattaa tutustua myös Kaupunginosaviikkojen järjestäjän käsikirjaan.

Ota sitten meihin yhteyttä, jos haluatte tulla mukaan Kaupunginosaviikoille!

Kuka voi hakea?

Kaupunginosaviikkojen ohjelmahaku on suunnattu kolmannelle sektorille, esimerkiksi kaupunginosaseuroille, omakoti- ja pientaloyhdistyksille, urheilu- ja harrastusseuroille, monikulttuurisille yhdistyksille, opiskelijajärjestöille ja kulttuuri- ja taideyhdistyksille.

On toivottavaa, että kaupunginosasta löytyy yksi taho, joka koordinoi ohjelmistoa. Se helpottaa ohjelman koostamista, tapahtumien järjestämistä, tiedotusta, mahdollisen tuen tilitystä ynnä muuta. Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry voi myös osallistua mahdollisuuksien mukaan suunnittelupalavereihin.

Muut kuin kolmannen sektorin edustajat voivat tulla mukaan yhteistyökumppaneina. On jopa suositeltavaa, että esim. alueen julkisen palvelun toimijat saadaan yhteistyöhön ja siten kehittämään paikallisia palveluita asukkaiden tarpeista lähtevinä.

Taloudellinen tuki?

Kaupunginosaviikkojen taloudelliset resurssit ovat niukat, joten pientä taloudellista tukea myönnetään mahdollisuuksien mukaan. Harkinnanvaraista tukea tarkastellaan tapauskohtaisesti. Voitte ehdottaa ohjelmaa mukaan Kaupunginosaviikoille myös ilman rahallista tuen tarvetta. Olette kuitenkin mukana Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n tuottamassa yhteismarkkinoinnissa.

Suosittelemme jättämään ohjelmahakemuksen mahdollisimman pian keväällä, jos on tarkoitus hakea myös avustusta (tapahtuman tarkka ajankohta ei välttämättä tarvitse vielä silloin olla tiedossa, tärkeintä on tieto haetaanko avustusta ja kuinka paljon). Koska yhdistyksen taloudelliset resurssit ovat niukat, on avustuksen saamiselle suurempi todennäköisyys keväällä, sillä syksyllä avustusbudjetti voi olla jo käytetty. Vaikka tapahtuma järjestettäisiin loppuvuodesta, kannattaa silti avustusta hakea jo keväällä!

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n hallitus tekee päätökset myönnetyistä avustuksista ja niiden suuruudesta ja päätöksestä toimitetaan tieto hakijalle mahdollisimman pian.

Mihin harkinnanvaraista tukea voi käyttää?

Tukea myönnetään tapahtumaviikoista koituviin kustannuksiin, ei yhdistyksen yleisiin toimintakustannuksiin. Huomioikaa siis ensisijaisesti ne menot, johon tapahtumanne tarvitsee ennen kaikkea tukea! Tukea voi hakea ohjelmasta koituviin kustannuksiin, kuten:

 • henkilöstökuluihin (huom. tapahtumajärjestäjän tulee suorittaa ennakkopidätys ja maksaa muut työnantajamaksut!)
 • materiaalikustannuksiin (maalit, työpajamateriaalit, lavasteet ym.)
 • tilavuokriin
 • markkinointikuluihin (paikallinen markkinointi)
 • kuljetusmenoihin
 • matkakuluihin
 • luvista koituviin menoihin ja vakuutuksiin (Teosto, Gramex, ilmoitus yleisötilaisuudesta)

Tukea ei voi käyttää:

 • lahjakortteihin (huom. uusi yhdistyslaki!)
 • perustoiminnan markkinointi- ja tiedotuskuluihin (nettimaksut, jäsenkirjeet)
 • laitehankintoihin, mikäli eivät mitenkään liity tapahtumaviikkoon
 • tarjoiluun

Tukea myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti aluekohtaiset, omaehtoiset tapahtumakulut. Muualta tilattaviin osto-ohjelmiin tukea myönnetään vain erityisissä poikkeustapauksissa Kaupunginosaviikkojen hallituksen luvalla. Tukea myönnetään vain yhdelle Kaupunginosaviikolle tai -päivälle per toimintavuosi.

Ajankohta

Tapahtumat toteutetaan vuoden 2021 aikana. Toukokuu ja elokuu ovat olleet suosituimpia ajankohtia mutta kannattaa muistaa myös muut ajankohdat, eli maalis-huhtikuu, kesä-heinäkuu ja syys-marraskuu!

On hyvä keskustella muiden kaupunginosan toimijoiden kanssa jo etukäteen siitä, mikä olisi kaikille sopivin ajankohta oman kaupunginosan tapahtumalle. Ehkä ohjelma voisi liittyä johonkin toiseen tapahtumaan tai ohjelmaan kaupunginosassa?

Voitte kuitenkin ilmoittaa tapahtuman mukaan Kaupunginosaviikkojen ohjelmaan vaikka sen tarkka ajankohta ja paikka eivät olisi vielä selvillä.

Kuinka paljon ohjelmaa?

Kaupunginosaviikkojen tapahtumien määrät vaihtelevat kaupunginosittain hyvin paljon, noin kuudesta kolmeenkymmeneen tapahtumaan. Jokaisena viikkopäivänä ei tarvitse olla tapahtumaa.

Kaupunginosapäivillä ohjemaa olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla jokaisena päivänä. Kaupunginosapäivinä tapahtumia oli viime vuonna noin kahdesta viiteen.

Kriteerit ja teemat?

Ohjelmassa tulee käsitellä jollain tavalla jotakin Kaupunginosaviikkojen teemoista:

 • JUHLAVUOSI
 • Kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys. Miten oman kaupunginosan yhteisöllisyyttä voisi kehittää? Miten tuoda yhteen paikalliset asukkaat, yhdistykset ja yritykset? Miten luoda mahdollisuuksia pitkäjänteiseen avoimeen yhteistoimintaan ja yhdessä tekemiseen?

Kaikenlaisia ohjelmasisältöjä voi ehdottaa: pihakirppiksiä, näyttelyitä, konsertteja, katutansseja, kävelykierroksia eri teemoin, tempauksia ym. Myös kaupunginosan kehittämiseen liittyvät keskustelutilaisuudet antavat asukkaille mahdollisuuden kuulla ja tulla kuulluksi.

Suositeltavaa on, että viikolla on perinteisten tapahtumien lisäksi uusia tapahtumia tai uusia näkökulmia perinteisten tapahtumien sisältöihin.

Kaupunginosaviikon ohjelman on hyvä olla kaikille avointa, saavutettavaa ja esteetöntä. Tässä ohjeita: http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus

Ohjelmaehdotusta tehdessä on hyvä miettiä, kenelle ohjelma on ensisijaisesti suunnattu, ja miten ohjelma innostaisi ennen kaikkea kaupunginosan asukkaita mukaan.

Huom!

 • Kaupunginosaviikko kestää yhden kalenteriviikon alkaen yleensä maanantaista ja loppuen sunnuntaihin.
 • Kaupunginosapäivät kestävät 3-4 päivää, esimerkiksi maanantaista torstaihin/perjantaihin tai torstaista/perjantaista sunnuntaihin.
 • Kaupunginosapäivä on yhden päivän mittainen tapahtumapäivä kaupunginosassa.

Muistilistaa hyvälle hakemukselle

 • Mihin tukea ensisijaisesti tarvitaan? Tapahtuman/tapahtumien nimi ja sisältö? Kerro mahdollisimman tarkasti ohjelmasta. Tapahtumasta on hyvä kertoa enemmän kuin yhdellä lauseella.
 • Mikä on vastuutaho ja yhteyshenkilö? Mainitse selkeästi päävastuutaho tapahtumalle/tapahtumille ja yhteystiedot.
 • Miten oma tapahtuma sopii muun viikon ohjelmaan? Kannattaa ottaa huomioon muun viikon ohjelma, jotta kaikki tapahtumat sopivat hyvin kokonaisuuteen.
 • Erittele tapahtuman menot budjettiin.
 • Ohjelman kustannukset tasapainossa sisällön ja toteutuksen kanssa.

Ohjelmaehdotuksen ja budjetin on oltava toteutuskelpoinen, jotta se otetaan Kaupunginosaviikoille mukaan. Mitä valmiimpi hakemus on (mitä, missä ja milloin tapahtuu, kuinka paljon se maksaa jne.), niin sitä parempi.

Miten ohjelma valitaan mukaan?

Kaupunginosat ja ohjelma valikoituvat Kaupunginosaviikoille ja Kaupunginosapäiville sen kokonaisuuden perusteella, millaisia ehdotuksia kaupunginosista on tullut, mille ajankohdille niitä on ehdotettu ja miten yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

Toteutus

Kaupunginosaviikkojen ohjelmaan valittu taho suunnittelee, toteuttaa ja organisoi ohjelmakokonaisuutensa itse.

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry koordinoi ohjelmiston ja huolehtii yleistiedotuksesta ja markkinoinnista. Yhdistys mm. toimittaa ja painattaa ohjelmakalentereita ja julisteita, koostaa ohjelmistot kotisivuilleen, tiedottaa medialle, lainaa banderolleja ym. tapahtumajärjestäjille jne. Tämän lisäksi yhditys rahoittaa mahdollisuuksiensa mukaan ohjelmistoa.

Raportointi ja tuen tilitys

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n hallituksen hyväksymä harkinnanvarainen tuki maksetaan järjestöille ohjelman päätyttyä alkuperäisiä kuitteja, kulukoontia ja kevyttä loppuraporttia vastaan. Muistakaa ottaa talteen kaikki menoihin liittyvät kuitit! Menot täytyy eritellä tilityksessä tarkasti, ja niistä on löydyttävä asiaankuuluvat tositteet.

Tuki maksetaan mieluusti kertasummana kaupunginosan ohjelmaa koordinoineelle taholle, joka sitten jakaa sen sovitusti asianosaisille.

Mikäli ette hae taloudellista tukea tapahtuman järjestämiseen, niin silloin tarvitsemme vain kävijä- ym. perustiedot.

Raporttipohja ja muut tuen tilitykseen liittyvät lomakkeet toimitetaan tuen saajalle myöhemmin.

Aikataulu

Hakemusten on oltava perillä vähintään 1,5 kk ennen tapahtumaa! Tämä ehdoton aikaraja, sillä aikataulu tiedotusmateriaalien suhteen on tiukka.

Hakemuksessa ei vielä tarvitse avata tarkasti ohjelmasisältöjä, vaan niitä voi täydentää vielä hakemuksen jätön jälkeenkin. Mitä valmiimpi ohjelma kuitenkin hakemuksessa on, niin sitä parempi.

Hakeminen

Täytä alla oleva lomake tai lataa itsellesi word-tiedostona. Word-muodossa olevan lomakkeen voi lähettää täytettynä joko sähköisesti osoitteeseen info@kaupunginosaviikot.net tai postissa osoitteeseen Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry, Muistojen koti, Linnankatu 41, 20100 Turku.

Lataa tästä: Ohjelmahakemuslomake 2021.

Ohjeita ja neuvoja on saatavilla: info@kaupunginosaviikot.net

Tervetuloa mukaan!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*