Ohjelmahaku 2017

Ohjelmahaun ohjeet vuodelle 2017

Järjestöt voivat hakea mukaan Kaupunginosaviikoille täyttämällä alhaalta löytyvät lomakkeet. Tämän vuoden teemoja ovat itsenäisyyden juhlavuosi, kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys. Kaikenlaisia ohjelmasisältöjä voi ehdottaa!

Toiminta kaupunginosissa voidaan toteuttaa Kaupunginosaviikkona tai KaupunginosaPäivänä. On myös mahdollista yhdistää kahden maantieteellisesti sopivasti sijaitsevan kaupunginosan viikot yhteen. Tänä vuonna uutuutena on myös 3-4 päivän Osaviikko, jolloin yksi viikko voidaan jakaa esimerkiksi kahdelle kaupunginosalle puoliksi.

Haku on käynnissä 25.1. – 15.3.2017.

HUOM! Edellisvuosista poiketen tänä vuonna on vain yksi ohjelmahaku eli loppuvuodelle ei tule erikseen omaa hakua. Tämä haku kattaa huhti-lokakuussa järjestettävän toiminnan.

Hakuinfo lyhyesti:

 • Haku suunnattu kolmannelle sektorille.
 • Kaupunginosasta hyvä löytyä yksi taho, joka koordinoi ohjelmistoa.
 • Pientä harkinnanvaraista tukea (n. 200 €) voi hakea tapahtumakustannuksiin, ei yhdistyksen yleisiin toimintakustannuksiin.
 • Tapahtumat toteutetaan 17.4. – 22.10.2017 eli viikoilla 16 – 42.
 • Tapahtuma voi olla Kaupunginosaviikko, 3-4 päivän Osaviikko tai KaupunginosaPäivä
 • Tänä vuonna myös mahdollisuus toteuttaa Suomi 100 -KaupunginosaPäivä, jonka voi halutessaan yhdistää osaksi Kaupunginosaviikkoa tai Osaviikkoa
 • Ohjelman tulee liityä jollain tavalla Kaupunginosaviikkojen tämän vuoden teemoihin: itsenäisyyden juhlavuosi, kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys.
 • Ohjelman on hyvä olla kaikille avointa, saavutettavaa ja esteetöntä.
 • Kaupunginosaviikkojen ohjelmaan valittu taho suunnittelee, toteuttaa ja organisoi ohjelmakokonaisuutensa itse. Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry koordinoi ohjelmiston ja huolehtii viikkojen yleistiedotuksesta ja markkinoinnista.
 • Hakemusten on oltava perillä 15.3.2017 mennessä.

Kuinka lähteä liikkeelle?

Tutustu viime vuosien toimintaan ja toteutettuihin tapahtumaviikkoihin nettisivuillamme www.kaupunginosaviikot.net tai

Facebookissa  www.facebook.com/Kaupunginosaviikot ja
www.facebook.com/groups/KaupunginosienTurku

Ota sitten meihin yhteyttä, jos haluatte tulla mukaan Kaupunginosaviikoille!

Kuka voi hakea?

Kaupunginosaviikkojen ohjelmahaku on suunnattu kolmannelle sektorille, esimerkiksi kaupunginosaseuroille, omakoti- ja pientaloyhdistyksille, urheilu- ja harrastusseuroille, monikulttuurisille yhdistyksille, opiskelijajärjestöille ja kulttuuri- ja taideyhdistyksille.

On toivottavaa, että kaupunginosasta löytyy yksi taho, joka koordinoi ohjelmistoa. Se helpottaa ohjelman koostamista, tapahtumien järjestämistä, tiedotusta, mahdollisen tuen tilitystä ynnä muuta. Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry osallistuu myös mielellään suunnittelupalavereihin.

Muut kuin kolmannen sektorin edustajat voivat tulla mukaan yhteistyökumppaneina. On jopa suositeltavaa, että esim. alueen julkisen palvelun toimijat saadaan yhteistyöhön ja siten kehittämään paikallisia palveluita asukkaiden tarpeista lähtevinä.

Taloudellinen tuki?

Kaupunginosaviikkojen taloudelliset resurssit ovat niukat, joten pientä taloudellista tukea myönnetään mahdollisuuksien mukaan. Harkinnanvaraista tukea tarkastellaan tapauskohtaisesti. Voitte ehdottaa ohjelmaa mukaan Kaupunginosaviikoille myös ilman rahallista tuen tarvetta. Olette kuitenkin mukana Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n tuottamassa yhteismarkkinoinnissa.

Tänä vuonna tuen suuruus on enintään n. 200 € / tapahtumaviikko. Lyhyempiä ohjelmakokonaisuuksia koskevan tuen suuruus määräytyy tapauskohtaisesti harkinnan mukaan.

Mikäli kaupunginosan ohjelmistossa ei ole riittävästi ohjelmaa, niin Kaupunginosaviikkojen hallitus voi täydentää viikon ohjelmistoa, kuten viime vuosina esim. karaoketapahtumilla, tanssiryhmillä ja runomuotokuvilla. Koska budjettivarat ovat merkittävästi  suppeammat kuin Turku 2011 säätiön toiminta-aikana, täydentäviä ohjelmatoteutuksia rahoitetaan vain mahdollisuuksien mukaan.

Mihin harkinnanvaraista tukea voi käyttää?

Tukea myönnetään tapahtumaviikoista koituviin kustannuksiin, ei yhdistyksen yleisiin toimintakustannuksiin. Huomioikaa siis ensisijaisesti ne menot, johon tapahtumanne tarvitsee ennen kaikkea tukea! Tukea voi hakea ohjelmasta koituviin kustannuksiin, kuten:

 • henkilöstökuluihin (huom. tapahtumajärjestäjän tulee suorittaa ennakkopidätys ja maksaa muut työnantajamaksut!)
 • materiaalikustannuksiin (maalit, työpajamateriaalit, lavasteet ym.)
 • tilavuokriin
 • markkinointikuluihin (paikallinen markkinointi)
 • kuljetusmenoihin
 • matkakuluihin
 • luvista koituviin menoihin ja vakuutuksiin (Teosto, Gramex, ilmoitus yleisötilaisuudesta)

Tukea ei voi käyttää:

 • lahjakortteihin (huom. uusi yhdistyslaki!)
 • perustoiminnan markkinointi- ja tiedotuskuluihin (nettimaksut, jäsenkirjeet)
 • laitehankintoihin, mikäli eivät mitenkään liity tapahtumaviikkoon
 • tarjoiluun

Tukea myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti aluekohtaiset, omaehtoiset tapahtumakulut. Muualta tilattaviin osto-ohjelmiin tukea myönnetään vain erityisissä poikkeustapauksissa Kaupunginosaviikkojen hallituksen luvalla.

Ajankohta

Tapahtumat toteutetaan 17.4. – 22.10.2017 välisenä aikana eli viikoilla 16 – 42. Edellisvuosista poiketen hakulomakkeeseen merkitään ensisijainen sekä toissijainen toive Kaupungiosaviikon/Osaviikon/KaupunginosaPäivän järjestämisajankohdasta. Toukokuu ja elokuu ovat olleet suosituimpia ajankohtia mutta kannattaa muistaa myös muut ajankohdat, eli huhtikuu, kesä-heinäkuu ja syys-lokakuu!

Suurien päällekkäisyyksien välttämiseksi tänä vuonna Kaupungiosaviikkoja/Osaviikkoja/KaupunginosaPäiviä on mahdollista toteuttaa korkeintaan kaksi samanana ajankohtana. Tästä voidaan poiketa vain erityistilanteessa Kaupunginosaviikkojen hallituksen erityisluvalla.

On hyvä keskustella muiden kaupunginosan toimijoiden kanssa jo etukäteen siitä, mikä olisi kaikille sopivin ajankohta oman kaupunginosan Kaupunginosaviikoksi. Ehkä ohjelma voisi liittyä johonkin toiseen tapahtumaan tai ohjelmaan kaupunginosassa?

Voitte kuitenkin ehdottaa yksittäistä tapahtumaa vaikka sen ajankohta ja paikka eivät ole vielä selvillä. Ottakaa silloin suoraan yhteyttä meihin ja keskustelemme mahdollisista paikoista ja ajankohdista tapahtumalle.

Kaupunginosaviikko/Osaviikko/KaupunginosaPäivä voi olla samassa kaupunginosassa vain kerran vuoden aikana!

Kuinka paljon ohjelmaa?

Kaupunginosaviikkojen tapahtumien määrät vaihtelevat kaupunginosittain hyvin paljon, noin kuudesta kolmeenkymmeneen tapahtumaan. Jokaisena viikkopäivänä ei tarvitse olla tapahtumaa. On kuitenkin välttämätöntä, että ohjelmaa on arkena ja viikonloppuna.

Osaviikolla ohjemaa olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla jokaisena päivänä. KaupunginosaPäivinä tapahtumia oli viime vuonna noin kahdesta viiteen.

Kriteerit ja teemat?

Ohjelmassa tulee käsitellä jollain tavalla jotakin Kaupunginosaviikkojen teemoista:

 • Itsenäisyyden juhlavuosi. Itsenäisyyden juhlavuotena korostuu paikallinen omaleimaisuus ja identiteetti. Millaista historiaa, ilmiöitä, kulttuuria omasta kaupunginosasta löytyy? Millaisia perinteisiä tapahtumia, merkkihenkilöitä omasta takaa löytyy? Mistä muodostuu esim. Uittamon tai Runosmäen identiteetti? Mitä tulevaisuudessa on luvassa, millainen on esim. Martti 100 vuoden päästä?
 • Kansalaisten alueellisen yhteistyön kehittäminen ja kaupunginosayhteisöllisyys. Miten oman kaupunginosan yhteisöllisyyttä voisi kehittää? Miten tuoda yhteen paikalliset asukkaat, yhdistykset ja yritykset? Miten luoda mahdollisuuksia pitkäjänteiseen avoimeen yhteistoimintaan ja yhdessä tekemiseen?

Kaikenlaisia ohjelmasisältöjä voi ehdottaa: pihakirppiksiä, näyttelyitä, konsertteja, katutansseja, kävelykierroksia eri teemoin, tempauksia ym. Myös kaupunginosan kehittämiseen liittyvät keskustelutilaisuudet antavat asukkaille mahdollisuuden kuulla ja tulla kuulluksi.

Suositeltavaa on, että viikolla on perinteisten tapahtumien lisäksi uusia tapahtumia tai uusia näkökulmia perinteisten tapahtumien sisältöihin.

Kaupunginosaviikon ohjelman on hyvä olla kaikille avointa, saavutettavaa ja esteetöntä. Tässä ohjeita: http://www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus

Ohjelmaehdotusta tehdessä on hyvä miettiä, kenelle ohjelma on ensisijaisesti suunnattu, ja miten ohjelma innostaisi ennen kaikkea kaupunginosan asukkaita mukaan.

Huom!

 • Kaupunginosaviikko kestää yhden kalenteriviikon alkaen maanantaista ja loppuen sunnuntaihin.
 • Osaviikko kestää 3-4 päivää, esimerkiksi maanantaista torstaihin/perjantaihin tai torstaista/perjantaista sunnuntaihin.
 • KaupunginosaPäivä on yhden päivän mittainen tapahtumapäivä kaupunginosassa.

Suomi 100 -KaupunginosaPäivä

Vuonna 2017 Suomi juhlii laajasti maan satavuotista itsenäisyyttä. Juhlavuotena kaupunginosilla on mahdollisuus toteuttaa yhteistyössä Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n kanssa Suomi 100 -KaupunginosaPäivä omalla kaupunkialueellaan. Tapahtumapäivä voi ajoittua Kaupunginosaviikon tai Osaviikon yhteyteen tai toteutua itsenäisenä alueellisena KaupunginosaPäivänä.

Juhlavuoden aikana eri puolilla Turkua toteutettavat Suomi 100 -KaupunginosaPäivät ilmentävät itsenäisen Suomen historiaa ja kehitystä turkulaisen paikalliskulttuurin kautta. Tapahtumapäivä voi sisältää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia kaupunginosan historiaan ja tulevaisuuteen liittyen, näyttelyitä, esityksiä jne.

Toiminta tapahtuu alueitten, kaupunginosatoimijoiden ja asukkaiden ehdoilla ja Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n koordinoimana. Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry huolehtii tilaisuuksien julkistamisesta, esitemateriaalien toimittamisesta ja myöntää alueellisille toimijoille pientä taloudellista tukea mahdollisuuksien mukaan.

Jos olet kiinnostunut toteuttamaan Suomi 100 -Kaupunginosapäivän yksittäisenä tapahtumapäivänä tai osana Kaupungiosaviikkoa/Osaviikkoa, kerro siitä hakemuksessa.

Muistilistaa hyvälle hakemukselle

 • Mihin tukea ensisijaisesti tarvitaan? Tapahtuman/tapahtumien nimi ja sisältö? Kerro mahdollisimman tarkasti ohjelmasta. Tapahtumasta on hyvä kertoa enemmän kuin yhdellä lauseella.
 • Mikä on vastuutaho ja yhteyshenkilö? Mainitse selkeästi päävastuutaho tapahtumalle/tapahtumille ja yhteystiedot.
 • Miten oma tapahtuma sopii muun viikon ohjelmaan? Kannattaa ottaa huomioon muun viikon ohjelma, jotta kaikki tapahtumat sopivat hyvin kokonaisuuteen.
 • Erittele tapahtuman menot budjettiin.
 • Ohjelman kustannukset tasapainossa sisällön ja toteutuksen kanssa.

Ohjelmaehdotuksen ja budjetin on oltava toteutuskelpoinen, jotta se otetaan Kaupunginosaviikoille mukaan. Mitä valmiimpi hakemus on (mitä, missä ja milloin tapahtuu, kuinka paljon se maksaa jne.), niin sitä parempi.

Miten ohjelma valitaan mukaan?

Kaupunginosat ja ohjelma valikoituvat Kaupunginosaviikoille, Osaviikoille ja KaupunginosaPäiville sen kokonaisuuden perusteella, millaisia ehdotuksia kaupunginosista on tullut, mille ajankohdille niitä on ehdotettu ja miten yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

Toteutus

Kaupunginosaviikkojen ohjelmaan valittu taho suunnittelee, toteuttaa ja organisoi ohjelmakokonaisuutensa itse.

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry koordinoi ohjelmiston ja huolehtii yleistiedotuksesta ja markkinoinnista. Yhdistys mm. toimittaa ja painattaa ohjelmakalentereita ja julisteita, koostaa ohjelmistot kotisivuilleen, tiedottaa medialle, lainaa banderolleja ym. tapahtumajärjestäjille jne. Tämän lisäksi yhditys rahoittaa mahdollisuuksiensa mukaan ohjelmistoa.

Raportointi ja tuen tilitys

Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n hallituksen hyväksymä harkinnanvarainen tuki maksetaan järjestöille ohjelman päätyttyä alkuperäisiä kuitteja, kulukoontia ja kevyttä loppuraporttia vastaan. Muistakaa ottaa talteen kaikki menoihin liittyvät kuitit! Menot täytyy eritellä tilityksessä tarkasti, ja niistä on löydyttävä asiaankuuluvat tositteet.

Tuki maksetaan mieluusti kertasummana kaupunginosan ohjelmaa koordinoineelle taholle, joka sitten jakaa sen sovitusti asianosaisille.

Mikäli ette hae taloudellista tukea tapahtuman järjestämiseen, niin silloin tarvitsemme vain kävijä- ym. perustiedot.

Raporttipohja ja muut tuen tilitykseen liittyvät lomakkeet toimitetaan tuen saajalle myöhemmin.

Aikataulu

Hakemusten on oltava perillä 15.3.2017 mennessä! Tämän jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon.

Yllä mainittu päivämäärä on ehdoton aikaraja, sillä aikataulu tiedotusmateriaalien suhteen on tiukka. Tapahtumien tarkempia ohjelmatietoja voi kuitenkin tarkentaa hakuajan päätyttyä. Mitä valmiimpi ohjelma kuitenkin hakemuksessa on, niin sitä parempi.

Hakeminen

Lataa alla olevista linkeistä hakulomake (sisältää budjettipohjan) ja toteutussuunnitelman pohja. Lähetä ne täytettyinä joko sähköisesti osoitteeseen info@kaupunginosaviikot.net tai postissa osoitteeseen Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry, Muistojen koti, Linnankatu 41, 20100 Turku.

Ohjelmahakemuslomake

Toteutussuunnitelman pohja

Noudata hakuaikataulun päivämäärää ja muista, että jo ennen viimeistä päivämäärää voi hakea! Ohjeita ja neuvoja on saatavilla: info@kaupunginosaviikot.net

Tervetuloa mukaan!